Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Dịch Thuật TDN có thể dịch các định dạng tài liệu nào?

Có nhiều định dạng tài liệu mà Dịch Thuật TDN có thể xử lý như Word, Excel, Powerpoint, PDF, Autocad, Ảnh, Bản cứng v.v.

Tuy nhiên bản dịch sẽ được hoàn thành nhanh hơn, format giống với bản gốc hơn với chi phí thấp hơn nếu tài liệu gốc thuộc định dạng có thể dịch được trực tiếp trên đó như MS Word, Excel, Powerpoint... Vì vậy mong quý khách chuyển tài liệu cần dịch cho chúng tôi dưới các định dạng này.

www.dichthuattdn.com