Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Thuật ngữ Marketing

Những thuật ngữ marketing phổ biến

English

Tiếng Việt

A

Advertising Quảng cáo
Auction-type pricing Định giá trên cơ sở đấu giá

B

Benefit Lợi ích
Brand acceptability Sự chấp nhận đối với một thương hiệu
Brand awareness Sự nhận biết về thương hiệu
Brand equity Giá trị (tài chính) của thương hiệu
Brand identities Bộ nhận diện thương hiệu
Brand loyalty Sự trung thành với thương hiệu
Brand mark Dấu hiệu của thương hiệu
Brand name Tên nhãn hàng/tên thương hiệu
Brand personality Cá tính của thương hiệu (nhân cách hóa: năng động, hào hiệp, lịch lãm, xinh đẹp, gần gủi…)
Brand preference Những điều ưa thích về thương hiệu
Break-even analysis Phân tích hoà vốn
Break-even point Điểm hoà vốn
Buyer Người mua
By-product pricing Định giá bằng sản phẩm

C

Captive-product pricing Định giá sản phẩm bắt buộc
Cash discount Giảm giá vì trả tiền mặt
Cash rebate Chiết khấu tiền mặt
Channel level Cấp kênh
Channel management Quản trị kênh phân phối
Channels Kênh (phân phối)
Communication channel Kênh truyền thông
Consumer Người tiêu dùng
Copyright Bản quyền
Cost Chi Phí
Coverage Mức độ che phủ (kênh phân phối)
Cross elasticity Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
Culture Văn hóa
Customer Khách hàng
Customer-segment pricing Định giá theo phân khúc khách hàng

D

Decider Người quyết định (trong hành vi mua)
Demand elasticity Co giãn của cầu
Demographic environment Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học
Direct marketing Tiếp thị trực tiếp
Discount Giảm giá
Diseriminatory pricing Định giá phân biệt
Distribution channel Kênh phân phối
Door-to-door sales Bán hàng đến tận nhà
Dutch auction Đấu giá kiểu Hà Lan

E

Early adopter Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
Economic environment Yếu tố (môi trường) kinh tế
End-user Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
English auction Đấu  giá kiểu Anh
Evaluation of alternatives Đánh giá các sản phẩm thay thế
Exchange Trao đổi
Exelusive distribution Phân phối độc quyền

F

Franchising Nhượng quyền kinh doanh
Functional discount Giảm giá chức năng

G

Gatekeeper Người gác cửa (trong hành vi mua)
Geographical pricing Định giá theo vị trí địa lý
Going-rate pricing Định giá theo giá thị trường
Group pricing Định giá theo nhóm

H

Horizontal conflict Mâu thuẫn hàng ngang

I

Image pricing Định giá theo hình ảnh
Income elasticity Co giãn (của cầu) theo thu nhập
Influencer Người ảnh hưởng
Information search Tìm kiếm thông tin
Initiator Người khởi đầu
Innovator Nhóm (khách hàng) đổi mới
Intensive distribution Phân phối đại trà
Internal record system Hệ thống thông tin nội bộ

L

Laggard Nhóm (khách hàng) theo sau
Learning curve Quá trình học hỏi, quá trình cải thiện
List price Giá niêm yết
Location pricing Định giá theo vị trí và không gian mua
Long-run Average Cost – LAC Chi phí trung bình trong dài hạn
Loss-leader pricing Định giá lỗ dể kéo khách

M

Mail questionnaire Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
Market coverage Mức độ che phủ thị trường
Marketing Tiếp thị
Marketing chanel Kênh tiếp thị
Marketing concept Ý tưởng thiếp thị
Marketing decision support system Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
Marketing information system Hệ thống thông tin tiếp thị
Marketing intelligence Tình báo tiếp thị
Marketing mix Tiếp thị hỗn hợp
Marketing research Nghiên cứu tiếp thị
Markup pricing Định giá theo phương pháp nhập lãi chiết khấu lên giá bán
Mass-customization marketing Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
Mass-marketing Tiếp thị đại trà
Middle majority Nhóm (khách hàng) trung bình
Modified rebuy Mua lại có điều chỉnh
MRO-Maintenance Repair Operating Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
Multi-channel conflict Xung đột đa kênh

N

Natural environment Yếu tố (môi trường) tự nhiên
Need Nhu cầu
Network Mạng lưới
Newtask Mua mới

O

Observation Quan sát
OEM – Original Equiment Sản xuất theo công thức của người đặt hàng – Thiết bị gốc
Manufacturer Nhà sản xuất
Optional- feature pricing Định giá theo tính năng tuỳ chọn

P

Packaging Đóng gói
Perecived – value pricing Định giá theo cảm nhận giá trị
Personal interviewing Phỏng vấn trực tiếp
Physical distribution Phân phối trực tiếp
Place Kênh, điểm bán hàng
Political-legal environment Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
Positioning Định vị
Post-purchase behavior Hành vi sau mua
Price Giá
Price discount Giảm giá
Price elasticity Co giãn ( của cầu) theo giá
Primary data Dữ liệu sơ cấp
Problem recognition Nhận diện vấn đề
Product Sản phẩm
Product Concept Ý tưởng sản phẩm
Product-building pricing Định giá phát triển mới sản phẩm
Product-form pricing Định giá theo hình thức sản phẩm
Production concept Ý tưởng sản xuất
Product-line pricing Định giá theo họ sản phẩm
Product-mix pricing Định giá theo chiến lược sản phẩm
Product-variety marketing Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
Promotion Quảng bá
Promotion pricing Định giá theo khuyến mãi
Pulic Relation Quan hệ cộng đồng
Pull Strategy Chiến lược (tiếp thị) kéo
Purchase decision Quyết định mua
Purchaser Người mua (trong hành vi mua)
Push Strategy Chiến lược tiếp thị đẩy

Q

Quantity discount Giảm giá cho số lượng mua lớn
Questionaire Bảng câu hỏi

R

Relationship marketing Tiếp thị dựa trên quan hệ
Research and Development (R & D) Nguyên cứu và phát triển
Retailer Nhà bán lẻ

S

Sales concept Ý tưởng bán hàng
Sales information system Hệ thống thông tin bán hàng
Sales promotion Khuyến mãi
Satisfaction Sự thỏa mãn
Sealed-bid auction Đấu giá kín
Seasonal discount Giảm giá theo mùa
Secondary data Dữ liệu thứ cấp
Segment Phân khúc
Segmentation Hành động phân thị trường thành nhiều phân khúc
Selective attention Chú ý có chọn lọc
Selective distortion Chỉnh đốn
Selective distribution Phân phối có chọn lọc
Selective retention Duy trì có chọn lọc
Service channel Kênh dịch vụ
Short-run Average Cost –SAC Giá thành trung bình trong ngắn hạn
Social –cultural environment Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
Social marketing concept Ý tưởng tiếp thị xã hội
Special-event pricing Định giá cho những sự kiện đặc biệt
Straight rebuy Mua lại trực tiếp
Subculture Văn hóa phụ
Survey Điều tra, khảo sát
Survival objective Mục tiêu tồn tại

T

Target market Thị trường mục tiêu
Target marketing Tiếp thị mục tiêu
Target-return pricing Định gía theo lợi nhuận mục tiêu
Task environment Môi trường tác nghiệp
Technological enenvironment Yếu tố (môi trường) công nghệ
The order-to-payment eyele Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
Timing pricing Định giá theo thời điểm mua
Trade mark Nhãn hiệu đăng ký
Transaction Giao dịch
Two-part pricing Định giá hai phần

U

User Người sử dụng

V

Value Giá trị
Value pricing Định giá theo giá trị
Vertical conflict Mâu thuẫn hàng dọc

W

Want Ước muốn
Wholesaler Nhà bán sỉ
 


Nguồn : Dịch Thuật TDN  

Kết nối ngôn ngữ - Kết nối thành công

Dich thuat, dich cong chung, phien dich,dich tieng anh, dich tieng trung … dịch thuật đa ngôn ngữ


 

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com