Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Từ điển tiếng anh Xây dựng phần A5

Trong quá trình làm việc và học tập, nhiều thuật ngữ tiếng Anh ngành Xây dựng sẽ là cản trgây khó khăn cho người làm. Để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề trên, chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc bộ tđiển tiếng anh chuyên ngành xây dựng kiến trúc.

 

Từ điển tiếng anh xây dựng phần A5

Approximate................................................................ ....Gần đúng
Approximate analysis .......................................................Phân tích theo phương pháp gần đúng
Approximate cost .............................................................Giá thành ước tính
Approximate formular ........................................................Công thức gần đúng
Approximate load .............................................................Tải trọng gần đúng
Approximate value ............................................................Trị số gần đúng
Appurtenance ...................................................................Phụ tùng
Apron.............................................................................. Sân cống
Aquatic ...........................................................................Thuộc về thủy lực
Aquatic facilities ..............................................................Tiện ích thủy
Aqueduct ........................................................................Cầu máng
Aqueduct ........................................................................Cầu máng
Arch ...............................................................................Vòm
Arch action .....................................................................Tác động vòm, hiệu ứng vòm
Arch axis.........................................................................Đường trục vòm
Arch culvert.................................................................... Công vòm
Arch rib ..........................................................................Sườn vòm
Arched bridge .................................................................Cầu vòm
Arched cantilerver bridge .................................................Cầu vòm hẫng + B298
Architectural concrete .....................................................Bê tông kiến trục
Architectural concrete .....................................................Bê tông kiến trục
Architectural concrete .....................................................Bê tông kiến trục
Architectural design........................................................ Thiết kế kiến trúc
Architectural design/ documentation ................................Thiết kế kiến trúc / tư liệu
Architectural woodwork....................................................Công tác gỗ kiến trúc
Area of cross section (cross sectional area) ......................Diện tích mặt cắt
Area of nominal ..............................................................Diện tích danh định
Area of reinforcement.......................................................Diện tích cốt thép
Area of reinforcement ......................................................Diện tích cốt thép
Area of steel ...................................................................Diện tích thép
Arenaceous ....................................................................Cốt pha
Argillaceous ...................................................................Sét, đất pha sét
Armband (armlet, brassard) ..............................................Băng tay
Armoured concrete ..........................................................Bê tông cốt thép
Armoured concrete ..........................................................Bê tông cốt thép
Arrangement....................................................................Bố trí
Arrangement of longitudinales renforcement cut-out ............Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm

Arrangement of longitudinales renforcement cut-out ............Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm

Arrangement of reinforcement........................................... Bố trí cốt thép

Arrangement of reinforcement........................................... Bố trí cốt thép

Articulated girder .............................................................Dầm ghép

Artificially graded aggregate .............................................Cốt liệu đã được phân cỡ hạt

Artwork ..........................................................................Tác phẩm mĩ thuật

Artwork ..........................................................................Tác phẩm mĩ thuật

Asbestos-cement product ................................................Sản phẩm ximang amiang

Ash urn ..........................................................................Gạt tàn

Ash tray..........................................................................Gạt tàn

Ashlar ............................................................................Đá hộc để xây

Ashlar ...........................................................................Đá hộc để xây

Askew bridge ................................................................Cầu xiên, cầu chéo góc

Asphal overlay ..............................................................Lớp phủ nhựa đường

Asphalt ........................................................................Nhựa đường Asphan

Asphalt compactor ........................................................Máy lu đường nhựa asphalt

Asphalt pave finisher .....................................................Máy rải và hoàn thiện mặt đường asphalt

Asphaltic concrete .......................................................Bêtông nhựa, bêtông asphal

Asphaltic concrete .......................................................Bêtông nhựa, bêtông asphal

Asphaltic concrete .......................................................Bêtông nhựa, bêtông asphal

Aspiring pump, Extraction pump ....................................Bơm hút
Assemblies .................................................................Lắp đặt

Assistance .................................................................Sự giúp đỡ

Assumed load ............................................................Tải trọng giả định, tải trọng tính toán

Assumed temperature at the time of erection ................Nhiệt độ giả định lúc lắp ráp

ASTM .......................................................................Tiêu chuẩn Hoa Kì về thí nghiệm vạt liệu

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com