Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Từ điển tiếng anh Xây dựng phần A6

Trong quá trình làm việc và học tập, nhiều thuật ngữ tiếng Anh ngành Xây dựng sẽ là cản trgây khó khăn cho người làm. Để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề trên, chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc bộ tđiển tiếng anh chuyên ngành xây dựng kiến trúc.

 

Từ điển tiếng anh xây dựng phần A6

At mid – span.............................................................. Ở giữa nhịp
At quarter point Ở 1/4 nhịp
Athletic, recreational, and therapeutic equipment............ Tập thể hình, giải trí và chữa bệnh
Atmospherec-pressure steam curing.............................. Bảo dưỡng hơi nước ở áp lực khí quyển
Atmospheric corrosion resistant steel ............................Thép chống rỉ do khí quyển
Atmospheric corrosion resistant steel.............................Thép chống rỉ do khí quyển
Attachment ..................................................................Cấu kiện liên kết
Atterberg limits .............................................................Các giới hạn Atterberg của đất
Atterberg test................................................................Thí nghiệm các chỉ tiêu Atterberg
Attic.............................................................................Gác xép
Audiovisual....................................................................Nghe nhìn
Audiovisual equipment ...................................................Thiết bị nghe nhìn
Auditorium.....................................................................Đại giảng đường
Auger-cast piles ............................................................Cọc khoan nhồi
Autoclave curing.............................................................Bảo dưỡng trong thiết bị chưng hấp
Autoclave cycle .............................................................Chu kì chưng hấp
Automatic batcher .........................................................Trạm trộn tự động
Automatic design program...............................................Chương trình thiết kế tự động
Automatic design software ..............................................Chương trình thiết kế tự động
Automatic extending ladder .............................................Thang có thể kéo dài tự động
Automatic Fire Alarm.......................................................Hệ thống báo cháy tự động
Automatic fire door .........................................................Cửa tự động phòng cháy
Automatic relay ..............................................................Công tắc điện tự động rơ le
Automobile crane ........................................................... Cần cẩu đặt trên ô tô
Auxiliary bridge ...............................................................Cầu phụ, cầu tạm thời
Auxiliary reinforcement..................................................... Cốt thép phụ
Auxiliary Reinforcement ....................................................Cốt thép phụ
Average ..........................................................................Trung bình
Average bond stress ........................................................Ứng suất dính bám trung bình
Average load ...................................................................Tải trọng trung bình
Average stress ................................................................Ứng suát trung bình
Awning ...........................................................................Chái
Axial compression ...........................................................Nén đúng tâm
Axial force .......................................................................Lực dọc trục
Axial load ........................................................................Tải trọng hướng trục
Axial reinforcing bars.........................................................Thanh cốt thép dọc trục
Axial tension ....................................................................Kéo dọc trục
Axially loaded column .......................................................Cột chịu tải đúng tâm
Axle Load ........................................................................Tải trọng trục xe
Axle load .........................................................................Tải trọng trục xe
Axle load .........................................................................Tải trọng trục xe
Axle loading, Axle load ......................................................Tải trọng trục
Axle spacing .....................................................................Khoảng cách giữa các trục xe
Axle-steel reinforcement ....................................................Cốt thép dọc trục


Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com