Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Từ điển tiếng anh Xây dựng phần B2

Trong quá trình làm việc và học tập, nhiều thuật ngữ tiếng Anh ngành Xây dựng sẽ là cản trgây khó khăn cho người làm. Để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề trên, chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc bộ tđiển tiếng anh chuyên ngành xây dựng kiến trúc.

 

Từ điển tiếng anh xây dựng phần B2

Basic creep..........................................................Từ biến cơ bản
Basic electrical materials and methods...................Vật liệu điện cơ bản và phương pháp
Basic load ..........................................................Tải trọng cơ bản
Basic load combination.........................................Tổ hợp tải trọng cơ bản
Basic machanical material and methods................ Vật liệu cơ khí và phương pháp cơ bản
Basic technical standards .....................................Tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản
Batch ...................................................................Mẻ trộn
Batch weights .......................................................Trọng lượng mẻ trộn
Batched water........................................................Nước để trộn
Batcher.................................................................Thiết bị đong và nạp liệu
Batching Plant ......................................................Trạm trộn bêtông
Bateau bridge........................................................Cầu phao, cầu nổi
Bath .....................................................................Phòng tắm
Batten...................................................................Ván lót
Batter pile .............................................................Cọc nghiêng
Bay.......................................................................Nhịp, khẩu độ, khoảng trống
Bayou ...................................................................Nhánh sông
Bballast concrete ...................................................Bê tông đá dăm
BC powder .............................................................Bột BC
Beam ....................................................................Dầm
Beam bottom..........................................................Đáy dầm
Beam bridge ..........................................................Cầu dầm
Beam form ............................................................Ván khuôn dầm
Beam form-clamp...................................................Bộ gã kẹp giữ ván khuôn dầm
Beam hanger ........................................................Thanh treo dầm
beam haunch.........................................................Nách dầm, vút dầm
Beam of constant depth..........................................Dầm có chiều cao không đổi
Beam of constant depth .........................................Dầm có chiều cao không đổi
Beam reinforced in tension and compression ............Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén
Beam reinforced in tension and compression ............Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén
Beam reinforced in tension only ...............................Dầm chỉ có cốt thé chịu kéo
Beam reinforced in tension only ...............................Dầm chỉ có cốt thé chịu kéo
Beam spanning.......................................................Nhịp dầm
Beam test........................................................... ..Thí nghiệm dầm
Beam theory...........................................................Lí thuyết dầm
Beam-slab bridges..................................................Cầu dầm bản
Bearable load ........................................................Tải trọng cho phép
Bearing .................................................................Gối cầu
Bearing area ..........................................................Diện tích tựa (ép mặt)
Bearing capacity .....................................................Khả năng chịu tải
Bearing capacity of the foundation soils.....................Khả năng chịu tải của đất nền
Bearing plate ..........................................................Đế mấu neo dự ứng lực
Bearing stress under anchor plates ..........................Ứng suất tựa(ép mặt) dưới bản mấu neo
Bed load ................................................................Trầm tích đáy
Bed plate ...............................................................Bệ đỡ phân phối lực
Bedding .................................................................Móng cống
Bedding .................................................................Móng cống
Before anchoring ....................................................Trước khi neo cốt thép dự ứng lực
Before anchoring.....................................................Trước khi neo cốt thép dự ứng lực
Bell .......................................................................Chuông
Beltline ..................................................................Dây cứu nạn
Bending crack ........................................................Vết nứt do uốn
Bending load ..........................................................Tải trọng uốn
Bending moment ....................................................Moment uốn
Bending moment per unit Moment ............................Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản


Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com