Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Từ điển tiếng anh Xây dựng phần B3

Trong quá trình làm việc và học tập, nhiều thuật ngữ tiếng Anh ngành Xây dựng sẽ là cản trở gây khó khăn cho người làm. Để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề trên, chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc bộ từ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng kiến trúc.

 

Từ điển tiếng anh xây dựng phần B3

Bending stress....................................................... Ứng suất uốn
Bending-moment diagram........................................Biểu đồ moment uốn
Bent bar ................................................................Thanh cốt thép uốn
Bentonite............................................................ ..Vữa sét
Bent-up bar ..........................................................Cốt thép uốn nghiêng lên
Bent-up bar ..........................................................Cốt thép uốn nghiêng lên
Best load .............................................................Công suất khi hiệu suất lớn nhất của tuabin
Betonnite lubricated caisson ..................................Giếng chìm áo vữa sét
Between steel and concrete ...................................Giữa thép và Bê tông
Biais buse ............................................................Cống chéo, cống xiên
Biaxial eccentrical compression...............................Nén lệch tâm theo hai trục
Bicycle railing ........................................................Hàng rào chắn bảo vệ đường xe đạp trên cầu
Bid evaluation.........................................................Xét thầu
Bid evaluation.........................................................Xét thầu
Bid form ................................................................Mẫu đơn dự thầu
Bidder ...................................................................Người tham gia đấu thầu
Bidding materials ...................................................Tư liệu đấu thầu
Bidding/negotiation .................................................Tư liệu đấu thầu
Bidding/negotiation .................................................Tư liệu đấu thầu
Bill of materials.......................................................Tổng hợp vật tư
Billboard.......................................................... ......Bảng hiệu
Binders ..................................................................Chất kết dính, vữa xây
Bitumen .................................................................Bitum
Bitumen coating ......................................................Sơn phủ lớp bitum
Bituminous concrete,asphalt concrete .......................Bê tông bitum, Bê tông nhựa
Bituminous cement ..................................................Ximang bitum
Bituminous concrete ................................................Bê tông nhựa
Bituminous concrete ................................................Bê tông nhựa
Biturninous mastic ...................................................Mattit bitum
Bleeding .................................................................Tách nước
Bleeding capacity......................................................Khả năng phân tầng, khả năng tách nước
Bleeding rate ...........................................................Mức độ tách nước
Blended cement .......................................................Xi măng pha trộn
Blind .......................................................................Rèm lá sách
Blind stone............................................................. Đá 0x4
Blistering.................................................................Rộp phồng
Bloated.......................................................... ........Bị trương phồng
Blower.......................................................... .........Quạt
Board.....................................................................Ván
Bolt .......................................................................Bulông
Bolt .......................................................................Bulông
Bolted construction ................................................Kết cấu được liên kết bằng buloong
Bolted splice .........................................................Liên kết buloong
Bond ....................................................................Dính bám, keo
Bond ....................................................................Dính bám, keo
Bond.......................................................... ..........Dính bám, keo
Bond area ............................................................Diện tích dính bám
Bond beam ..........................................................Dầm nối
Bond joints ..........................................................Mạch xây
Bond length .........................................................Chiều dài dính bám
Bond pattern ........................................................Hoa văn xây
Bond strength...................................................... Cường độ dính bám
Bond stress .........................................................Ứng suất dính bám
Bond transfer length .............................................Chiều dài truyền lực nhờ dính bám
Bond, Bonding agent ............................................Chất dính kết
Bonded tendon .....................................................Cốt thép dự ứng lực có dính bám với Bê tông
Bonded tendon .....................................................Cốt thép dự ứng lực có dính bám với Bê tông
Bonded tendon .....................................................Cốt thép dự ứng lực có dính bám với Bê tông
Bonding Agent .....................................................Phụ gia tăng dính bám
Bonding agent...................................................... Phụ gia tăng dính bám
Bonding Layer...................................................... Lớp kết nối
Bonding layer........................................................Lớp kết nối
Bore pile ..............................................................Cọc khoan
Bored cast-in-place pile .........................................Cọc khoan nhồi
Bored pile ............................................................Cọc khoan nhồi
Bottom fiber .........................................................Thớ dưới
Bottom flanger,Bottom slab ...................................Bản cánh dưới

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com