Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chính

Giới thiệu bạn đọc một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chính.

1. Credit crunch (Thắt chặt tín dụng)

credit crunch = thắt chặt tín dụng (tức là khi vay tiền từ ngân hàng sẽ trở nên khó khăn hơn và để có được thì phải chịu mức lãi suất cao hơn)
a shortage of credit = tình trạng thiếu tín dụng
cheap credit = tín dụng với lãi suất thấp
credit crisis = khủng hoảng tín dụng (tức là tình trạng các ngân hàng ngừng cho vay đối với các ngân hàng khác, sau đó ngừng cho vay đối với khách hàng của họ, điều đó có nghĩa rằng hiện đang có a shortage of credit và không có cheap credit)
Economic terms (Các thuật ngữ kinh tếCentral Bank: ngân hàng trung ương
finance minister: bộ trưởng tài chính
financial market: thị trường tài chính (nơi mua bán cổ phiếu hoặc hàng hóa)
to inject (money) into (the financial market): bơm (tiền) vào (thị trường tài chính)
downturn = thời kỳ suy thoái
recession = tình trạng suy thoái
depression = tình trạng đình đốn
financial crisis = khủng hoảng tài chính
to slide into (recession,...) = rơi vào (tình trạng suy thoái,...)
rising inflation = lạm phát gia tăng
increased cost of living = giá cả sinh hoạt tăng
to cut interest rates = cắt giảm lãi suất
to bring down the rate of inflation = giảm tỷ lệ lạm phát
to compound the misery (= make things worse) = làm cho mọi việc tồi tệ thêm
to fall house prices = hạ giá nhà
negative equity = tình trạng bất động sản không có giá trị bằng số vốn đã vay để mua bất động sản đó
pessimistic = bi quan
gloomy = ảm đạmUploaded with ImageShack.us
Personal finances (tài chính cá nhân)
High street banks = là các ngân hàng bán lẻ lớn có nhiều chi nhánh
to lend money = cho vay tiền
a form of loan (such as car loans or personal loans) = một hình thức cho vay (như cho mượn xe hoặc các khoản vay cá nhân)
a form of mortgage = một hình thức thế chấp
subprime mortgage = một hình thức cho vay được cấp cho các cá nhân có lịch sử tín dụng xấu
toxic mortgage = khi mortgage loans (các khoản vay có thế chấp) trở nên "toxic" thì chúng có thể trở thành một gánh nặng tài chính (cho ngân hàng cho vay)
(poor) credit rating = mức độ tín dụng (thấp)
risky lending = việc cho vay mang nhiều rủi ro
default = sự vỡ nợ
foreclosure (=repossession) = sự xiết nợ
to be bust = bị phá sản
to be nationalised (= bought by the government) = bị quốc hữu hóa
savings accounts = tài khoản tiết kiệm
(low) consumer confidence = độ tin cậy của người tiêu dùng vào nền kinh tế (thấp)Unemployment (tình trạng thất nghiệp)
to be made redundant = bị sa thải
to cut one's workforce: cắt giảm lực lượng lao động
to lay off = cho nghỉ việc
job losses / job cuts / redundancies = những người thất nghiệp
claimants = người nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ hoặc công ty bảo hiểm,...
unemployment benefit = dole = trợ cấp thất nghiệp
be/ go on the dole = lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp
Phrases (một số cụm từ khác)
to weather the storm = to survive bad times = vượt qua thời kỳ khó khăn
to be in good shape (the economy is in good shape) = to be strong = mạnh, bền vững
to live beyond your means = not have enough money for your spending (so you need to borrow it) = tiêu xài quá khả năng
to pay the price = to pay for your mistakes = trả giá (cho những lỗi lầm)
to foot the bill = pay for someone else = thanh toán tiền
to be at rock bottom = to be so low you cannot go any further down = thấp nhất (giá cả)
in free fall = keep falling without anything stopping the fall = rơi tự do (giá cả)  

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com