Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Tài liệu ngữ pháp tiếng Nhật

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Nhật bao gồm những động từ, tính từ tiếng nhật hay dùng. Giúp cho các bạn đọc dịch tiếng nhật chính xác hơn.

Tài liều gồm 3 file:

            File 1 :  Tính từ tiếng Nhật (84.2 kB)

            File 2 :  40 động từ tiếng Nhật (1.1 MB)

            File 3 :  Tính từ tiếng Nhật (Kana) (1.7 MB)

 Tải về máy

Pass : www.dichthuattdn.com

 

 

www.dichthuattdn.com