Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Thuật ngữ chuyên ngành Y Dược (Phần 2)

                               CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y VIẾT BẰNG TIẾNG TRUNG VÀ PHIÊN ÂM

                                                                    (BS.CKII. Trương Tấn Hưng)

 

气血和胶囊

Qì xuè hé jiāo náng

Khí huyết hòa giao nang

连花清瘟胶囊

Lián huā qīng wēn jiāo náng

Liên hoa thanh ôn giao nang

黄连上清片

Huáng lián shàng qīng piàn

Hoàng liên thượng thanh phiến

云南白药胶囊

Yún Nán bái yào jiāo náng

Vân Nam bạch dược giao nang

银花泌炎灵片

Yín huā bì yán líng piàn

Ngân hoa tất viêm linh phiến

柏子养心丸

Bǎi zi yǎng xīn wán

Bách tử dưỡng tâm hoàn

正天丸

Zhèng tiān wán

Chính thiên hoàn

蒲地蓝消炎口服液

Pú dì lán xiāo yán kǒu fú yè

Bồ địa lam tiêu viêm khẩu phục dịch

消炎利胆片

Xiāo yán lì dǎn piàn

Tiêu viêm lợi đảm phiến

清开灵

Qīng kāi líng

Thanh khai linh

银杏叶片

Yín xìng yè piàn

Ngân hạnh diệp phiến

天王补心丹

Tiān wáng bǔ xīn dān

Thiên vương bổ tâm đan

乌灵胶囊

Wū líng jiāo náng

Ô linh giao nang

复方甘草片

Fù fāng gān cǎo piàn

Phục phương cam thảo phiến

丹参片

Dān shēn piàn

Đan sâm phiến

十滴水

Shí dī shuǐ

Thập trích thủy

木香顺气丸

Mù xiāng shùn qì wán

Mộc hương thuận khí hoàn

复方黄连素片

Fù fāng huáng lián sù piàn

Phục phương hoàng liên tố phiến

麦味地黄丸

Mài wèi dì huáng wán

Mạch vị địa hoàng hoàn

丹栀逍遥散

Dān zhī xiāo yáo sàn

Đan chi tiêu dao tán

天王补心丸

Tiān wáng bǔ xīn wán

Thiên vương bổ tâm hoàn

消糜栓

Xiāo mí shuān

Tiêu mi xuyên

牛黄解毒丸

Niú huáng jiě dú wán

Ngưu hoàng giải độc hoàn

丹栀逍遥丸

Dān zhī xiāo yáo wán

Đan chi tiêu dao hoàn

麝香保心丸

Shè xiāng bǎo xīn wán

Xạ hương bảo tâm hoàn

艾附暖宫丸

Ài fù nuǎn gōng wán

Ngải phụ noãn cung hoàn

前列舒乐胶囊

Qián liè shū lè jiāo náng

Tiền liệt thư lạc giao nang

四神丸

Sì shén wán

Tứ thần hoàn

香砂六君丸

Xiāng shā liù jūn wán

Hương sa lục quân hoàn

板蓝根冲剂

Bǎn lán gēn chōng jì

Bản lam căn xung tễ

黄皮肤中药乳膏

Huáng pí fū Zhōng Yào rǔ gāo

Hoàng bì phu Trung Dược nhũ cao

藿香正气胶囊

Huò xiāng zhèng qì jiāo náng

Hoắc hương chính khí giao nang

海狗丸

Hǎi gǒu wán

Hải cẩu hoàn

八珍益母丸

Bā zhēn yì mǔ wán

Bát trân ích mẫu hoàn

牛黄清心丸

Niú huáng qīng xīn wán

Ngưu hoàng thanh tâm hoàn

定坤丹

Dìng kūn dān

Định khôn đan

清开灵颗粒

Qīng kāi líng kē lì

Thanh khai linh khỏa lạp

京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏

Jīng dū niàn cí ān mì liàn chuān bèi pí pá gāo

Kinh đô niệm từ am mật luyện xuyên bối tì ba cao

华佗再造丸

Huà Tuó zài zào wán

Hoa Đà tái tạo hoàn

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com