Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Cách vào facebook mới nhất, đơn giản nhất

Cách vào facebook mới nhất, đơn giản nhất và up ảnh nhanh nhất khi bị chặn cho cả 3 mạng: FPT, Viettel và VNPT (Update ngày 04/09/2012)

Hiện này, rất nhiều bạn không vào được facebook từ ngày đầu tháng 7/2012 do Facebook lại đổi IP, vậy nên các bạn hãy xóa hết file hosts cũ đi và cập nhật file hosts mới nhất mà Dịch thuật TDN mới cập nhật. 

Đây là cách Chỉnh sửa file Hosts sẽ giúp bạn truy cập Facebook đạt tốc độ mạng 100% mà không ảnh hưởng gì đến tốc độ mạng cũng như tốc độ truy cập các website khác. Thực sự thì đây là cách vào facebook đơn giản nhất và hiệu quả nhất : 

Đầu tiền mở file hosts nằm trong thư mục etc theo đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc bằng trình soạn thảo text Notepad và thêm vào các dòng IP bên dưới và nhấn Ctrl + S hoặc Save.

66.220.149.11 facebook.com
69.171.288.74 www.facebook.com
69.171.288.40 m.facebook.com
69.171.234.22 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.299.76 vi-vn.facebook.com
69.171.224.39 login.facebook.com
69.171.229.72 apps.facebook.com
66.220.151.30 vupload.facebook.com
66.220.146.105 upload.facebook.com
69.171.224.53 connect.facebook.com
69.171.229.75 graph.facebook.com
96.17.180.147 static.ak.connect.facebook.com
66.220.147.55 developers.facebook.com
69.171.224.39 error.facebook.com
69.171.299.76 register.facebook.com
69.171.234.39 blog.facebook.com
65.172.31.57 profile.ak.fbcdn.net
203.106.85.169 photos-a.ak.fbcdn.net
203.106.85.59 photos-b.ak.fbcdn.net
203.106.50.19 photos-c.ak.fbcdn.net
203.106.85.42 photos-d.ak.fbcdn.net
203.106.85.163 photos-e.ak.fbcdn.net
203.106.85.59 photos-f.ak.fbcdn.net
58.27.86.80 photos-g.ak.fbcdn.net
203.106.50.25 photos-h.ak.fbcdn.net
96.17.180.136 static.ak.fbcdn.net
96.17.180.139 b.static.ak.fbcdn.net
96.63.189.59 developers.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
69.171.234.38 api.facebook.com
96.17.180.139 external.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 creative.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com
69.63.179.70 secure.facebook.com

www.dichthuattdn.com