Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Cộng Tác Viên Phiên Dịch

 

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, hiện chúng tôi liên tục tuyển dụng cộng tác viên phiên dịch (dịch nói) như sau:

Đọc thêm...

Cộng Tác Viên Biên Dịch

 

Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi liên tục tuyển dụng vị trí cộng tác viên biên dịch (dịch viết) như sau:

Đọc thêm...

www.dichthuattdn.com